Os ydych yn athletwr elît neu'n awyddus i gystadlu ar lefel genedlaethol neu ryngwladol, mae gennym yr arbenigedd, y cyfleusterau a'r partneriaethau i'ch helpu i gyflawni eich amcanion.

Mae gan ein chwaraeon datblygiadol bennaeth ffrwd ymroddedig sy'n gweithio gyda hyfforddwyr i'ch galluogi i berfformio ar y lefel uchaf a chynnal y perfformiad hwnnw. 

Mae gennym hefyd Gynllun Ysgoloriaeth i Athletwyr Talentog ("TASS") ac ysgoloriaethau eraill sefydledig er mwyn cefnogi myfyrwyr sydd hefyd yn athletwyr hynod dalentog.