史旺西大学妇幼湾. A man is using a rowing machine as a woman rides an exercise bike.

Gyda chyfleusterau chwaraeon ardderchog ar y ddau gampws, rydym yn eich helpu i gymryd eich iechyd a'ch ffitrwydd o ddifrif, 贝丝.

Felly, os ydych byth yn gofyn i chi'ch hun 'Ble mae'r campfeydd agosaf?' – yr ateb fwy na thebyg yw 'yn agosach nag y byddwch yn ei feddwl!'

这是个布谷仓, sydd wrth ymyl Campws Parc Singleton, gyfleusterau hyfforddi ar gyfer pob lefel, gan gynnwys caeau chwaraeon awyr agored, trac rhedeg, 你谁, campfa, cyrtiau chwaraeon raced a phwll nofio 50m.

Mae gan Gampws y Bae gaeau chwaraeon awyr agored ar hyd y traeth a chyfleusterau dan do ar gyfer codi pwysau, hyfforddiant cardio a dosbarthiadau. Mae'r Neuadd Chwaraeon yn lle perffaith i roi cynnig ar fadminton, saethyddiaeth neu bêl-fasged. 

Gwersi Ffitrwydd

都灵学院, yn aelod o staff neu'n aelod o'r gymuned leol, mae yna opsiynau aelodaeth ar gael sy'n eich galluogi i ddefnyddio'r cyfleusterau ar adeg sy'n gyfleus i chi – amser cinio, ar ôl gwaith neu ar y penwythnos. Ar draws y ddau leoliad mae gennym o wersi ffitrwydd ac ymarfer corff gydol y dydd, gan gynnwys opsiynau i'r rheini sy'n codi'n gynnar, ffitrwydd amser cinio a gwersi i roi hwb i chi ar ôl gwaith.

Mae ein hystod o ddosbarthiadau ffitrwydd yn cynnwys Ioga, Ffitrwydd Pilates, Kettlescise a Spin. 

 

Yn gwybod beth yr ydych yn chwilio amdano? Archebwch ddosbarth ar-lein heddiw.

贝斯瑞登

Y gampfa yn ein pentref chwaraeon ryngwladol. Mae pobl yn rhedeg ar felin traed ac yn defnyddio offer y gampfa.

Rydym yn darparu amrywiaeth o raglenni llesiant gan gynnwys:

  • Tylino chwaraeon
  • Ffisiotherapi
  • Archwiliadau iechyd a phwysau iach

Cysylltwch â thîm derbynfa'r gampfa i gael rhagor o wybodaeth.

~快乐与幸福~

Nofiwr yn gwisgo het nofio binc yn deifio i mewn i Bwll Nofio Cenedlaethol Cymru yn Abertawe

Rydym yn cynnig campfeydd o'r safon uchaf ar y ddau gampws, gydag amrywiaeth eang o beiriannau codi pwysau a chardio i'ch helpu i hyfforddi.

这是个布谷仓l yn cynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru (50m), sy'n gartref i un o ganolfannau perfformiad uchel Nofio Prydain. Mae'n addas ar gyfer sesiynau nofio hamddenol a chystadlaethau neu hyfforddiant lefel uchel.

Gallwch ddefnyddio'r campfeydd a'r pwll fel rhan o Becyn Chwaraeon a Mwy aelodaeth Chwaraeon Abertawe.