x

Cyfleusterau Chwaraeon ar Gampysau Singleton a'r Bae

Mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf yn ddelfrydol, p'un a ydych yn athletwr elît neu'n awyddus i gadw'n heini – neu fod yn heini.

Gyda dau leoliad yn y ddinas, nid ydych byth ymhell o un o gampfeydd neu feysydd chwarae Chwaraeon Abertawe.

Rydym yn cynnig cyfleoedd i chi brofi'ch hun neu roi cynnig ar weithgareddau eraill fel tennis, athletau neu ddosbarth ffitrwydd.

Llogi ein Cyfleusterau

Gydag amrywiaeth helaeth o gyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff i'w llogi ar y ddau gampws, mae'n siŵr bod gennym yr hyn sydd ei angen arnoch. O logi cwrt neu gae chwarae i logi'r neuadd chwaraeon ar gyfer twrnamaint neu gaeau chwarae ar gyfer diwrnod chwaraeon yr ysgol, gallwn helpu i ddod o hyd i'r cyfleuster iawn i chi. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm un o'r derbynfeydd:

Tîm Derbynfa'r Parc Chwaraeon Bae Abertawe

01792 513513

enquiries.sbsp@nellainanban.com 

Campfa'r Bae

01792 543577

gym.sbsp@nellainanban.com 

Canolfan Athletau a Hoci

01792 602400

ahc.sbsp@nellainanban.com