Chwaraeon i bawb

Rydym yn ymfalchïo yn ein hymroddiad a'n hymrwymiad i chwaraeon a bywyd egnïol i bawb o ddechreuwyr i athletwyr elît.

Gyda mwy na 60 o dimau chwaraeon a chyfleusterau ardderchog ar y ddau gampws, rydym yn cynnig popeth sydd ei angen arnoch i gymryd rhan mewn chwaraeon a byw ffordd o fyw iach.

Parc Chwaraeon Bae Abertawe, drws nesaf i gampws Parc Singleton, yn cynnwys pwll nofio 50m, trac athletau, caeau chwarae, campfa a llawer mwy, tra bod gan Gampws y Bae neuadd chwaraeon uchder llawn a champfa hefyd. Cynhelir gwersi ffitrwydd rheolaidd ar y ddau gampws, gyda staff ymroddgar i'ch helpu â'ch anghenion hyfforddi.   

Mae Chwaraeon Abertawe yn cwmpasu cefnogwyr hefyd. Bob dydd Mercher, mae'r Fyddin Gwyrdd a Gwyn frwdfrydig – hashnod #GWA – wrthi'n cefnogi ein timau.

Partneriaethau Chwaraeon

partneriaethau chwaraeon