Ynghylch Prifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe ar flaen y gad o safbwynt ymchwil ac arloesi ers 1920. Mae gennym hanes hir o gydweithio â busnesau a diwydiant ond erbyn heddiw mae effaith ein gwaith ymchwil - sydd gyda'r gorau yn y byd - yn ymestyn yn ehangach fyth, i mewn i iechyd, cyfoeth, diwylliant a lles ein cymdeithas. 

Rydym wedi profi llwyddiant aruthrol yn ystod y blynyddoedd diweddar, ac mae ein gwaith ymchwil yn mynd y tu hwnt i waith cyfwerth prifysgolion mawr eraill. Fodd bynnag, nid yw'r llwyddiannau hyn wedi golygu cyfaddawdu ar awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol sydd wrth wraidd "profiad Abertawe". Ar ôl dathlu ein Canmlwyddiant yn 2020, edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda’n gilydd i wella bywydau a’r dyfodol disglair sydd o’n blaenau yn y ganrif nesaf.