Gweledigaeth y Gyfadran

Mae ein Cyfadran yn gartref i gymuned groesawgar a chynhwysol sy'n dilyn ysgolheictod, ymchwil ac arloesedd sydd o fudd i gymdeithas. Rydym yn hyrwyddo profiad myfyriwr sy'n galluogi ein myfyrwyr i ddod yn ddinasyddion byd-eang medrus, cymdeithasol ymwybodol.

Rydym yn gwneud cyfraniad sylweddol i waith cenhadaeth ddiwylliannol a dinesig y Brifysgol, ac rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo ein hiaith a'n diwylliant Cymraeg.

Ein Hysgolion

EIN EFFAITH YMCHWIL