Rydym yn neg uchaf y gynghrair prifysgolion人和地球, Ac yn chwarae rÔl bwysig mewn datblygu cynaliadwy yn y rhanbarth, Yn y du ac Yn fy - eang.  

美一 2021-2025年战略 sy 'n cydweddu â Gweledigaeth Strategol a Phwrpas y Brifysgol - yn nodi sut rydym yn gwethredu ein Polisi Cynaliadwyedd , ac yn ein hymrwymo I gamau gwethredu ar绘pedair thema allweddol:年Argyfwng Hinsawdd, 静脉Hamgylchedd Naturiol, 静脉Hamgylchedd Gwaith ac 一个Teithio.

Rydym hefyd yn cyfrannu at nodau datblygu cynaliadwy allweddol erail:Lles ac Iechyd DynolLlesiant Cenedlaethau或DyfodolNodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig Gweithio ar y cyd â'n cymuned ymchwil 我想要一个我想要的东西.

我的心在故事里,我的心在帮助我的心:

Tim Cynaliadwyedd Cyflwyno或